Négy hónap után lett újra pozitív a magyar külkereskedelem mérlege, ugyanis 2021 novemberét sikerült 81 millió euro többlettel zárni, írja KSH. Egy globális pandémia idején minden gazdasági sikert meg kell becsülni, azonban a következő cikkünk arra szeretne rámutatni, hogy az ország szempontjából mennyire fontos, ámbár elenyésző külkereskedelmi egyenleg értékről tesznek említést a különböző portálok és hogy Magyarország még nagyon messze van a negatív külső gazdasági egyensúly kilábalása alól.

Magyarország külfölddel szembeni befektetési pozíciója (IIP)

Az IIP megmutatja a nemzetközi követelések és tartozások különbségét, mint egy külső sérülékenységet jelző indikátor. Egy országnak arra kell törekednie, hogy ez a szám lehetőleg ne legyen tartósan negatív vagy még jobb, ha pozitív marad.

Ahhoz, hogy a laikusok is megértsék a helyzetet, le kell bontanunk az IIP-t alkotóelemeire. Két alkotórészből áll:

  • egy vizsgált időszak (általában negyedév/év) tranzakcióinak áramlásait mérő un. fizetési mérleg,
  • az előző időszak végére vonatkozó állományi adat, a nemzetközi befektetési pozíció (záró IIP).
  • (+ egyéb pontatlanságok, árfolyam miatti változások, egyéb állományoknak, az árnak és a nemzetközi tartalékoknak a változásai)

Egy fizetési mérleg nagyban befolyásolja a következő időszak kezdő IIP-jét. Maga a fizetési mérleg is 3 fő összetevőből áll, azonban ami ezek közül is kiemelkedik (meghatározó érték) az a FFM.

Az egyensúlytalanságot egy ország nem megfelelő versenyképessége, eltérő fejlettsége, a hiányos nyersanyag és energiahordozó ellátottsága vagy akár egy aszimmetrikus sokk (covid-19) is okozhatja. A pandémia kétségen kívül nagy hatással volt az ország kibocsátására, azonban tévedés lenne minden problémát a járványra hárítani, hiszen az ország 2019 1. negyedéve óta negatív FFM-mel küzd. Az FFM értéke 2019-ben: 1017 millió euro volt, 2020-ban pedig: 2167 millió euro. (A túlzott többlet is problémákhoz vezethet, de ez a cikk kifejezetten a hiányra fordít kiemelt figyelmet.)

Az FFM egyensúlytalanságának értelmezése és kockázatai

A FFM az áruforgalomhoz és a szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyleteket, az elsődleges és másodlagos jövedelmeket veszi számításba. Mivel az elsődleges és másodlagos jövedelmek fő elemei befektetések, ezek negatív számként jelennek meg az FFM-en. Ezért nagyon fontos, hogy az un. „Áruk és szolgáltatások egyenleg” pozitív legyen, hiszen ez az egyetlen, ami pozitívra tudja fordítani a FFM-et.  Ezen információk fényében, a külkereskedelmi mérleg valójában csak az áruforgalomhoz tartozó export, illetve az import értékének különbsége folyó áron! Az első bekezdésben említett érték valójában csak egy hónap egyenlege. Ez lenne 81 millió euro. Ugyan pozitív, de rendkívül alacsony.

Visszatérve a FFM-re, pozitív értéke lényegében megállapítja, hogy az ország jövedelme meghaladja a fogyasztást (C), a felhalmozást (I) és a kormányzati vásárlásokat (G). Viszont amennyiben negatív, akkor a gazdaság a jövedelmét meghaladóan költekezik. Tulajdonképpen a külföld finanszírozza a hazai kiadásokat.

Egy tartós egyensúlytalanságnak a fundamentális okai Magyarország helyzetében, lehet a túlzott fogyasztás (akár a hazai megtakarítások felélésével), az utóbbi időben megemelkedő állami költekezés (közeledő választások velejárója) vagy akár a túlzott optimizmus okozta eltúlzott befektetés. Ez rontja az ország hitel minősítését, így drágítja a forrásszerzést. Rosszabb esetben akár a finanszírozás leállását is okozhatja, ami egyenes út egy deviza válság kialakulásához.

Következő cikkünk az egyensúly helyreállításával és a gazdaságpolitika egyensúlyi céljaival fog foglalkozni.

 

Források:

https://alexanderby.github.io/malevic-samples/niip/

https://www.ksh.hu/stadat_files/kkr/hu/kkr0032.html

https://www.mnb.hu/statisztika/statisztikai-adatok-informaciok/adatok-idosorok/viii-fizetesi-merleg-kozvetlen-tokebefektetesek-kulfolddel-szembeni-allomanyok/kozvetlentoke-befektetesek

https://www.ksh.hu/kulkereskedelem-es-fizetesi-merleg

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/szk/szk2109.html?utm_source=kshhu&utm_medium=banner&utm_campaign=theme-kulkereskedelem-es-fizetesi-merleg

https://hvg.hu/gazdasag/20220110_kulkeresedelem_merleg_export_import

https://www.mnb.hu/kiadvanyok/jelentesek/fizetesi-merleg-jelentes

Categories:

Tags:

Comments are closed