Tágabb értelemben követeléskezelésnek tekinthetünk  bármely adósság, kinnlévőség behajtására irányuló tevékenységet.

Szűkebb értelemben a követeléskezelésnek az üzletszerűen nyújtott, harmadik személyt megillető, pénzügyi szolgáltatásból származó, lejárt követelés érvényesítése érdekében végzett tevékenységet tekintjük.

Társaságunk elsődlegesen abban tud partnerei segítségére lenni, amennyiben jelzálogjoggal terhelt ingatlant kívánnak vásárolni, akkor a finanszírozó bankkal történő tárgyalás, a követelés megvásárlása, illetve az ingatlan tulajdonjogának a megszerzésében tud szakértőként közreműködni.

 

Követeléskezelési szabályzat